Winemeup

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.


Tak, mam 18 lub więcej lat | Nie, nie jestem pełnoletni

Kategorie Win

Kraj:

Rodzaj:

Kolor:

Producenci:

Aktualności

Regulamin

Regulamin sklepu

1.Postanowienia ogólne.
2.Warunki realizacji zamówień.
3.Ceny i polityka cenowa.
4.Formy płatności.
5.Dostawa towarów.
6.Reklamacje i zwroty,
7.Bezpieczeństwo i polityka prywatności.
8.Postanowienia Końcowe

Sklep internetowy, działający pod adresem www.winemeup.pl, prowadzony jest przez firmę WMU Joanna Żołędziowska, ul. Piotrowicka 30D/4, 40-722 Katowice, będącą jej właścicielem. Firma jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 6342281732, prowadzi działalność na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonych przez prezydenta m. Katowice.
Adres korespondencyjny:
WMU Joanna Żołędziowska
Ul. Piotrowicka 74
40-724 Katowice
telefon kom.505056655
e-mail: sklep@winemeup.pl

I. Postanowienia ogólne.

1.Sklep internetowy winemeup.pl prowadzi sprzedaż detaliczną szerokiego asortymentu win oraz akcesoriów związanych z konsumpcją tego alkoholu.

2.Sprzedaż prowadzona jest na podstawie zezwolenia numer
I/2935/B?2435/2015 oraz I/2935/C/2299/2015 wydanego przez Prezydenta m. Katowic.

3.Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w
Katowicach przy ul. Piotrowickiej 74.II.Warunki realizacji zamówień.

1.Warunkiem dokonania zakupu w sklepie winemeup.pl jest podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.

2.Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu zamówienia zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie sklepu winemeup.pl.

3.Akceptacja zamówienia przez Klienta jest równoznaczna z akceptacją oświadczenia, iż bierze on pełną odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią.

4.Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest nietrzeźwa w chwili składania zamówienia oraz w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

5.Zamówienia przyjmowane są również telefonicznie pod numerem 32 251 41 41 od poniedziałki do soboty w godzinach 10:00 – 18:00 oraz drogą mailową na adres sklep@winemeup.pl

6.Ofertę sklepu stanowią wina oraz alkohole umieszczone w bazie towarowej sklepu.

7.W wypadku, kiedy zamówiony produkt jest niedostępny (więcej niż jednej butelka) do klienta zostanie wysłana wiadomość email z informacją o statusie zamówienia. Wiadomość ta zawiera również prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.

8.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
9.W przypadku wyczerpania zapasów wina z rocznika podanego w karcie informacyjnej produktu sprzedający ma prawo do wysyłki wina z dostępnego rocznika.III.Ceny i polityka cenowa.

1.Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej, przy produkcie w chwili składania zamówienia. Ceny są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

2.Odbiór własny (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) pod adresem sklepu WINE ME UP, poniedziałek – piątek 10:00 – 18:30.

3.Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Paragon wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

4.Chęć otrzymania faktury VAT klient winny jest zgłosić poprzez e-mail lub telefonicznie niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

5.Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie.

IV.Formy płatności:

1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

a) Przedpłata na konto firmy WMU Joanna Żołędziowska,Ideabank
nr konta 18 1950 0001 2006 0424 6910 0002.

b) Przy odbiorze towaru.

c) Płatność online kartą płatniczą lub przelewem bankowym przez bezpieczny serwis www.dotpay.pl

DotpayV.Dostawa towarów.
1. Zamówiony towar można odebrać osobiście w sklepie przy ulicy Piotrowickiej 74 w Katowicach.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać aż do momentu wysłania przesyłki kontaktując się z biurem sklepu mailem
(sklep@winemeup.pl) lub pod numerem telefonu +48 32 251 41 41 kom.505056655 powołując się na numer zamówienia.VI.Reklamacje i zwroty.

1. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są objęte gwarancją producenta.

2. W przypadku uwag prosimy kontaktować się z naszym biurem. W przypadku reklamacji prosimy o zwrot reklamowanego towaru wraz z informacją o wadzie.

VII.Bezpieczeństwo i polityka prywatności.

1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu, chyba że Kupujący odrębnie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jedn:Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

VIII.Postanowienia końcowe.

1.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą WMU Joanna Żołędziowska. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT.

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Regulamin ważny od 22 stycznia 2013 roku.